Info+handboek bardiensten

Info bardiensten 2019 – update april 2019  

Beste leden,

Het is april en we zijn al een aantal maanden bezig in de nieuwe bardienstenagenda. De update van het systeem heeft helaas nog niet plaatsgevonden, we zullen het nog even met de oude versie moeten doen.

Inmiddels zijn alle bar-, schoffel- en schoonmaakdiensten opengesteld. Er is een extra schoffeldatum (14 september) bijgekomen en de tossmiddagen zijn gepland voor het hele jaar (elke 2e zondag van de maand). Misschien komt er nog een aantal diensten extra zodra de indeling van de najaarscompetitie bekend is of als er nog nieuwe activiteiten bijkomen.

Niet iedereen heeft zijn/haar ledenpasje al, maar de 2018 pasjes zijn niet meer geldig.
Helaas viel de opkomst van de leden die hun pasje kwamen ophalen of hebben laten ophalen op de daarvoor geplande datum (donderdag 21 maart) wederom tegen. Dankjewel aan die leden die wel de moeite hebben genomen om langs te komen!

Moet je je nog inschrijven voor bar-, schoffel- en schoonmaakdiensten dan kan dat via mijn.knltb.club en/of via de dienstenplanner in de Club.App of in ‘Mijn Club’ het ledengedeelte op de website. Je begrijpt hopelijk wel dat de spoeling uitgedund is en dat je dus niet meer alle keus hebt en dat in ieder geval alle avonddiensten al bezet zijn!

Zit er niets meer voor je bij, dan kan je je bardienst afkopen tegen € 100 per jaar (= 9 uur à € 10 per uur + € 10 administratiekosten). Stuur dan een mailtje naar [email protected]

De ledenpasjes worden vrijgegeven en op de club neergelegd wanneer aan de bardienstverplichting is voldaan en door nieuwe bardienstmedewerkers het IVA-certificaat behaald is. Dit geldt voor alle leden tussen 18 en 70 jaar, tenzij je bent vrijgesteld. Ook in het 1e jaar dat je lid bent, natuurlijk naar rato.

De volgende leden zijn vrijgesteld van diensten:
•    Ereleden en leden van verdienste; 
•    Commissieleden/vrijwilligers die door het bestuur zijn aangemerkt voor vrijstelling.
•    Leden die gedurende het seizoen 2019 de leeftijd van 70 jaar bereiken (of al 70 jaar zijn).

Kijk eens op de website onder het tabje ‘Bardiensten’, daarin vind je allerlei informatie die met bardienst te maken heeft.

Heb je vragen dan hoor ik het graag!

Namens de barcommissie van de WTC 
Annemarieke Spijker e-mail: [email protected]

HANDBOEK BARDIENST- update februari 2019 versie site.pdf