Aanmelden seniorentoss kan nu tot uiterlijk 09.00 uur op de ochtend van de toss

08 oktober 2020


Er wordt getost op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend vanaf 9.30 -11.30 uur op baan 5 t/m 8. Indien er meer banen nodig zijn, moet de coördinator deze (laten) boeken.
 
Voor het tossen gelden de volgende regels:
  • tossers (voorlopig alleen leden) kunnen zich tot 09.00 uur op de ochtend van de toss per e-mail aanmelden op: [email protected]
    (doordat het weer nu wisselvalliger wordt willen wij overbodige administratieve handelingen voorkomen ivm met aanmelden en toch weer afmelden. Daarom is het uiterste tijdstip van aanmelden gewijzigd van 23.00 uur de avond ervoor naar 09.00 uur op toss-dag)
  • de coördinator (Guido Groos of diens vervanger) houdt registratielijsten per keer bij en deze worden in een map bewaard.
  • er wordt getost met nummerkaartjes 
  • zoals al gemeld in de corona-update van 29 september is de kantine gesloten; voorlopig tot dinsdag 20 oktober.

Verder dienen tossers zich natuurlijk te houden aan alle bestaande coronaregels:

  • volg de looproute (dus ga bijvoorbeeld niet even snel van baan 4 over baan 3, 2 en 1 naar het terras)
  • hou zo goed mogelijk de 1,5 meter in acht
  • reinig handen regelmatig met desinfecterende spray/handgel, beschikbaar bij de voor- en achterdeur
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.  

Lees vooraf ook het hygiëneprotocol van NOC*NSF!

Alleen met jullie medewerking kunnen we blijven tossen, dus help elkaar hierbij!

Nieuwscategorieën