Even geen Senioren-toss op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Je kunt je tot 09.00 uur op de tossdag opgeven

08 oktober 2020


Er wordt getost op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend vanaf 9.30 -11.30 uur op baan 5 t/m 8. Indien er meer banen nodig zijn, moet de coördinator deze (laten) boeken.
 
Voor het tossen gelden de volgende regels:
  • tossers (voorlopig alleen leden) kunnen zich tot 09.00 uur op de ochtend van de toss per e-mail aanmelden op: [email protected]
  • de coördinator (Guido Groos of diens vervanger) houdt registratielijsten per keer bij en deze worden in een map bewaard.
  • er wordt getost met nummerkaartjes 
  • de kantine is tot nader bericht gesloten.

Verder dienen tossers zich natuurlijk te houden aan alle bestaande coronaregels:

  • volg de looproute (dus ga bijvoorbeeld niet even snel van baan 4 over baan 3, 2 en 1 naar het terras)
  • hou zo goed mogelijk de 1,5 meter in acht
  • reinig handen regelmatig met desinfecterende spray/handgel, beschikbaar bij de voor- en achterdeur van het clubhuis
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts.  

Lees vooraf ook het hygiëneprotocol van NOC*NSF!

Alleen met jullie medewerking kunnen we blijven tossen, dus help elkaar hierbij!

Nieuwscategorieën