Incasso contributie 2021

20 maart 2021


Beste Leden,

De contributiebedragen voor 2021 zijn ongewijzigd. Zie ook onze site  

We zullen dit jaar de contributie weer door middel van automatische incasso incasseren. De contributie zal omstreeks eind april van uw, bij ons bekende, bankrekening worden afgeschreven.  Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.  

Met vriendelijke groet,

Ed Gillebaard
Ledenadministratie Weesper Tennisclub  

Nieuwscategorieën