Info bardiensten 2019 – update april 2019

02 april 2019


Moet je je nog inschrijven voor bar-, schoffel- en schoonmaakdiensten dan kan dat via de dienstenplanner in de Club.App of in ‘Mijn Club’ het ledengedeelte op de website. Je begrijpt hopelijk wel dat de spoeling uitgedund is en dat je dus niet meer alle keus hebt en dat in ieder geval alle avonddiensten al bezet zijn!

Zit er niets meer voor je bij, dan kan je je bardienst afkopen tegen € 100 per jaar (= 9 uur à € 10 per uur + € 10 administratiekosten). Stuur dan een mailtje naar [email protected]

De ledenpasjes worden vrijgegeven en op de club neergelegd wanneer aan de bardienstverplichting is voldaan en door nieuwe bardienstmedewerkers het IVA-certificaat behaald is. Dit geldt voor alle leden tussen 18 en 70 jaar, tenzij je bent vrijgesteld. Ook in het 1e jaar dat je lid bent, natuurlijk naar rato.

De volgende leden zijn vrijgesteld van diensten:
•    Ereleden en leden van verdienste; 
•    Commissieleden/vrijwilligers die door het bestuur zijn aangemerkt voor vrijstelling.
•    Leden die gedurende het seizoen 2019 de leeftijd van 70 jaar bereiken (of al 70 jaar zijn).

Kijk eens op de website onder het tabje ‘Bardiensten’, daarin vind je allerlei informatie die met bardienst te maken heeft.

Heb je vragen dan hoor ik het graag!

Namens de barcommissie van de WTC 
Annemarieke Spijker e-mail: [email protected]

Nieuwscategorieën