Notulen ALV 2019

 

 

 

Via de link hieronder kun je de notulen van de ALV 2019 downloaden.

Notulen ALV2019 WTC.pdf