Reglement alcoholgebruik

Nieuwe regels omtrent het schenken van alcohol

Beste leden van de WTC, bardienstmedewerkers en bezoekers,

Zoals jullie weten, geldt er per 1 januari 2014 een verbod om alcohol te verkopen aan personen jonger dan 18 jaar.
De Weesper Tennisclub zal op het handhaven van deze wetgeving streng toezien en alle leden die bardienst hebben moeten bij twijfel om een legitimatiebewijs vragen teneinde de leeftijd vast te stellen. Dit legitimatiebewijs kan alleen een paspoort of een rijbewijs zijn.

Onze vereniging schenkt in de ochtenduren (tot 13.00 uur) geen alcohol. Tijdens evenementen waarbij 25% of meer van de aanwezigen onder de 18 jaar is (zoals bijvoorbeeld Open Jeugd Toernooi, Jeugd Mini/Driekwart Toernooi) wordt GEEN alcohol geschonken, ook niet aan ouders, begeleiders en organisatie.

Wij gaan er vanuit dat jullie ons besluit zullen respecteren.

Mochten jullie de alcoholregelgeving nog eens willen nalezen: het alcoholreglement van de WTC en de volledige tekst van Instructie Verantwoord Alcohol Schenken zijn te vinden in het handboek, dat je kunt downloaden via onderstaande link.

Hartelijk dank voor de medewerking,

Bestuur WTC

--------------

Richtlijnen* voor Alcoholbeleid sportclubs

Naleving regels Drank en Horecawet

 • We verstrekken geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar . Jongeren onder de 25 wordt om ID gevraagd.
 • We zijn alert op wederverstrekking en grijpen in, zowel richting de besteller als de drinkende minderjarige.
 • We schenken niet door bij kennelijke staat van dronkenschap.

Goed voorbeeld:

 • We hebben afspraken over (het schenken van) alcohol op de momenten dat jeugd aanwezig is ( schenktijden
 • Kaderleden/vrijwilligers geven het goede voorbeeld; ze drinken niet overmatig en drinken niet als ze jeugd begeleiden.
 • Degenen die bardienst hebben drinken geen alcohol.

Aanbod en zichtbaarheid:

 • Reclame voor alcohol is niet prominent aanwezig in onze club ¹
 • Alcoholvrij bier bieden wij zichtbaar aan als alternatief. Dit is niet bedoeld voor minderjarigen
 • We hebben geen ‘happy hours ’ en ‘kannen en meters bier’, om zo het meedrinken ” te ontmoedigen.

Sfeer en veiligheid

 • Wij willen voorkomen dat alcoholgebruik leidt tot ongewenst gedrag en ondernemen actie om dit tegen te gaan.
 • Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wij spreken onze leden en bezoekers daar op aan.

Beleid:

 • We maken alcoholbeleid voor onze reguliere clubactiviteiten én voor onze andere activiteiten zoals feesten en evenementen
 • Wij zorgen dat kantinemedewerkers weten wat deze afspraken zijn en dat ze zich door de gehele club gesteund voelen .
 • Iedereen die alcohol verstrekt, volgt de e learning en haalt het certificaat ‘Verantwoord Alcohol ²
 • Wij communiceren de afspraken zichtbaar aan alle leden en bezoekers.

¹ De sportsector en brouwers sluiten vanaf 2019 geen nieuwe contracten meer om langs sportvelden reclame (signing) voor alcoholhoudende drank te plaatsen.
En er is een uitfasering van bestaande borgen voor november 2022.
² Het is verplicht dat er minimaal één persoon met certificaat in het pand is op het moment dat alcohol geschonken wordt. Het is echter zeer wenselijk dat iedereen die achter de bar staat de e learning gevolgd heeft.

Alcohol_Reglement_miv_2014.pdf Wij zijn een Sportvereniging van NIX.pdf richtlijnen-alcoholbeleid-sport-nocnsf.pdf