Vrijwilligersinstructie schoonmaken

Als bardienst bij de Weesper Tennis Club heb je een belangrijke rol bij het naleven van de bepalingen uit de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen. Als betrokkene bij de bereiding en verkoop/uitgifte van drank en etenswaren, verzoeken wij je om je nauwkeurig aan onderstaande instructies te houden.    

Aandachtspunt Hoe te handelen

Ontdooien 
Het product wordt uit de vriezer gehaald en wordt ontdooid in de magnetron. 
Ontdooide producten nooit opnieuw invriezen, resten weggooien. 

Openen
Let op de houdbaarheidsdatum. Over de datum = niet gebruiken. 
Bij openen en niet volledig verbruiken: IVD (= datum dat de verpakking van het product geopend wordt) op product zetten. 

Product goed dicht verpakken en met etiket met datum erop in de koelkast leggen (dit geldt bijv. voor kaas, ham). (etiketten vindt u in de keukenkastjes achter u)

Stelregel is dat er nooit te veel geopend mag worden. Kijk voor het openen van verpakkingen of er niet ergens al een geopende verpakking ligt.  

“Vreemde etenswaren / producten”
Er mogen alleen producten/etenswaren in de keuken, koelkasten in de keuken en in de vriezer liggen die door de Clubhuiscommissie zijn gekocht en geëtiketteerd. 

Producten/etenswaren van competitieteams en trainers horen hier niet thuis; voor deze producten zijn er twee koelkasten beschikbaar in de kleedkamers.

Bereiden
Houdt u aan de receptuur zoals vermeld staat op de verpakking van de producten.  

Houdt rauwe en bewerkte producten apart. 

Gebruik niet dezelfde snijplank en messen voor rauwe en bereide producten. 
(Rode plank voor vlees en worst. Witte plank voor brood, kaas) 

Zet ingrediënten die u tijdelijk niet gebruikt terug in de koeling en dek deze af. Ingeval van opwarming of frituren product door en door verwarmen. 

Uitgifte/verkoop
Maak niet teveel voorraad (u kunt beter bij maken)
Bereide producten meteen doorgeven voor consumptie. 

Opruimen
Houd de bar steeds schoon.

Verzamel gebruikt bestek, borden glazen e.d. en zet ze in de afwasmachine of was ze met de hand af. 

Gooi resten van etenswaren direct weg.  Let op dat afvalbakken niet te vol worden, leeg ze tijdig. 
Nieuwe vuilniszakken zijn in de keuken te vinden.

Deponeer volle vuilniszakken in de container naast het clubhuis. Gooi bereide, niet verkochte producten aan het eind van de dag weg.

Terras
Zorg dat het terras netjes achtergelaten wordt. Zet stoelen schuin tegen de tafels.  Haal glazen en asbakken naar binnen, maak asbakken schoon en zet ze achter de bar.