Bardienst tijdens competitie

Onderstaand treft u drie artikelen:
1. Bardienst tijdens zaterdag-zondag competitie
2. Bardienst tijdens vrijdagavond competitie
3. Met een competitiepas afrekenen op de kassa

Bardienst tijdens zaterdag-zondag competitie

Beste barvrijwilligers,

Jullie staan op de lijst voor de bardienst op een van de komende zaterdagen en/of zondagen tijdens de KNLTB-competitie. In het afhangbord zijn de competitiebanen gereserveerd, rekening houdend met 1 of meer vrijspeelbanen.

De teams weten welke banen gereserveerd zijn voor de competitie en dienen zich dan ook aan deze indeling te houden. De informatie zit ook achterin in het handboek op de bar.

Mocht er op zondag alleen jeugdcompetitie zijn, dan hoeft de laatste bardienst het park niet af te sluiten. De schuifdeur en de tussendeur moeten op slot en de achterdeur bij de kleedkamers blijft open (voordeur dus NIET op het bovenste slot ivm alarm).

Wij werken met clubcards. Hiermee kunnen de teams ‘op rekening’ bestellen en deze rekening aan het eind van de dag betalen. Deze rekening kan ook gesplitst betaald worden. Een uitleg hierover zit als bijlage bij deze mail. Het mapje van de competitiepassen ligt op de bar. Noteer svp per speeldag op het gele A-4tje welke pas je aan welk team uitgeeft en zorg dat na afloop deze lijst en alle passen weer in het mapje zitten.

Tijdens de competitiedagen mag vanaf 12.00 uur de frituur gebruikt worden.  Check even met de teams of dit nodig is en zorg ervoor dat deze na gebruik ook weer wordt uitgezet! De afzuiging mag aanblijven.

Zoals onze leden weten, schenken wij geen alcohol vóór 13.00 uur en als >25% van de aanwezigen jeugd is wordt er helemaal geen alcohol geschonken. Hou met dit soort drukke dagen de leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol in de gaten, vraag om legitimatie! Er kan gecontroleerd worden en boetes zijn niet misselijk!

Verzoek aan de laatste bardienst van de dag: controleer of de frituur uit is en neem de afsluitprocedure in acht: dus kassa en pin afgesloten, alle lichten in het clubhuis uit, alle zonneschermen (vijf!) in, schuifdeur, achterdeur bij kleedkamers, tussendeur dicht, clubhuis op alle sloten en het hek bij de ingang van de fietsen en het hek bij de parkeerplaats afsluiten.

Indien erom gevraagd wordt, de sleutel mag NIET worden overgedragen aan nog in het clubhuis of op de baan aanwezige leden, mits dit van tevoren is afgesproken met iemand van de clubhuiscommissie (Wilma, Cor, Hans, ondergetekende). Mocht dit problemen opleveren, neem dan even contact op met ons op. Telefoonnummers zijn te vinden in het handboek of via de Club.App.

Mocht je na het lezen van de bijlage nog vragen hebben of wil je (nog een keer) uitleg hebben over hoe e.e.a. achter de bar en met de kassa werkt, laat het even weten, ik ben regelmatig op de club aanwezig en vindt het geen probleem om even ‘een rondje’ met je te lopen!.

Per bardienst mag je 2 non-alcoholische consumpties gebruiken, wij verzoeken je deze af te boeken met de wegboekknop op de kassaterminal. Je kiest het product en kiest vervolgens Betaal, Wegboeken, Bardienst.

Met vriendelijke groet, Annemarieke Spijker bardienstcoördinator WTC

-------------------------------------------------------------------

Bardienst tijdens vrijdagavondcompetitie

Beste vrijwilligers,

Jullie staan op de lijst voor de bardienst tijdens een van de komende vrijdagavonden tijdens de voorjaarscompetitie. Vrijdagavond een zeer druk bezette avond wat betreft het aantal thuis spelende teams, vandaar dat 1 van de bardiensten al om 18.30 ipv 19.00 uur begint, om de eerste koffieronde op te vangen samen met de middagdienst.

In het afhangbord zijn de competitiebanen gereserveerd, rekening houdend met 1 vrijspeelbaan en 1 lesbaan. De teams weten welke banen gereserveerd zijn voor de competitie en dienen zich dan ook aan deze indeling te houden. Het is de bedoeling dat gelijk om 19.00 uur (of indien ze dat willen, eerder) de eerste wedstrijden beginnen, dat er niet eerst uitgebreid door alle teamleden aan de koffie wordt gegaan.

De teams hebben een strak speelschema, maar ervaring heeft geleerd dat ondanks dat de automatische eindtijd van de verlichting om 23.10 uur ruim overschreden wordt. Het bestuur gedoogt daarom dat de lichten van banen 1 t/m 6 langer mogen blijven branden om de wedstrijden te kunnen afspelen. Probeer dit niet later dan 24.00 uur te laten zijn! Overbruggen van de verlichting gebeurt door de hoofdschakelaar in de keuken op AAN te zetten. De verlichting van banen 7, 8, 9 + minibaantjes moet handmatig om 23.10 uur worden uitgezet. Let op, de baanverlichting van baan 1 t/m 6 moet handmatig worden uitgezet zodra de wedstrijden zijn afgelopen (mits dit geen last oplevert voor nog spelende wedstrijden).
Bij het einde van de bardienst moet de hoofdschakelaar weer op UIT worden gezet (zie ook de tekst in het handboek over de verlichting).

Mocht de buurvrouw, mevrouw De Gooijer, bellen om te klagen, luister dan beleefd naar haar, maar verwijs haar voor haar klachten door naar de Gemeente. Dat de teams op vrijdagavond mogelijk zo laat van de baan afkomen, houdt ook in dat de nazit langer kan zijn en dat de eindtijd van 23.30 uur voor de bardienst over het algemeen overschreden wordt. Wij verzoeken jullie dan ook of jullie zo coulant willen zijn niet strikt vast te houden aan de eindtijd van 23.30 uur en dat in ieder geval 1 van de 2 bardiensten bereid is langer te blijven. Mocht dit onoverkomelijke bezwaren opleveren, laat het dan zo snel mogelijk weten aan ondergetekende, zodat ik op tijd voor een oplossing kan zorgen, bijvoorbeeld door de sleutel te laten overnemen door een van de aanwezige WTC-teams.

Indien de sleutel en dus de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van het clubhuis, wordt overgedragen, dient dit van tevoren overlegd met iemand van de clubhuiscommissie (Wilma, Cor, Hans, ondergetekende). Telefoonnummers zijn te vinden in het handboek of via de Club.App.

Wij werken met clubcards. Hiermee kunnen de teams ‘op rekening’ bestellen en deze rekening aan het eind van de dag betalen. Deze rekening kan ook gesplitst betaald worden. Een uitleg hierover zit als bijlage bij deze mail. Het mapje van de competitiepassen ligt op de bar. Noteer svp per dag op het gele A-4tje welke pas je aan welk team uitgeeft en zorg dat na afloop deze lijst en alle passen weer in het mapje zitten.

Tijdens de competitiedagen mag de frituur gebruikt worden.  Check even met de teams of dit nodig is en zorg ervoor dat deze na gebruik ook weer wordt uitgezet! De afzuiging mag aanblijven na gebruik.

Hou met dit soort drukke dagen de leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol extra scherp in de gaten, vraag om legitimatie! Er kan gecontroleerd worden en boetes zijn niet misselijk!

Nog een laatste verzoek: neem de afsluitprocedure in acht: dus alle lichten in het clubhuis uit, kassa en pin afgesloten, alle lichten in het clubhuis uit, alle zonneschermen (vijf!) in, schuifdeur, achterdeur bij kleedkamers, tussendeur dicht, clubhuis op alle sloten en het hek bij de ingang van de fietsen en het hek bij de parkeerplaats afsluiten.

Mocht je na het lezen van de bijlage nog vragen hebben of wil je (nog een keer) uitleg hebben over hoe e.e.a. achter de bar en met de kassa werkt, laat het even weten, ik ben regelmatig op de club aanwezig en vindt het geen probleem om even ‘een rondje’ met je te lopen!.

Per bardienst mag je 2 non-alcoholische consumpties gebruiken, wij verzoeken je deze af te boeken met de wegboekknop op de kassaterminal. Je kiest het product en kiest vervolgens Betaal, Wegboeken, Bardienst.

Met vriendelijke groet, Annemarieke Spijker bardienstcoördinator WTC

------------------------------------------------------------------

Met een competitiepas afrekenen op de kassa

Competitie betaalpas (clubcard)
Competitieteams kunnen gebruik maken van de speciale competitieteam betaalpassen (clubcards) om “op rekening” consumpties te bestellen. Zo’n pas kan alleen worden afgegeven tegen afgifte van een geldige KNLTB-pas van een van de spelende teamleden en/of een geldig legitimatiebewijs. Dit onderpand wordt teruggegeven indien de rekening voldaan is en de pas is geretourneerd. Zonder onderpand wordt er geen clubcard afgegeven en moeten de consumpties direct worden afgerekend.  

Hoe gaat dit in zijn werk:
Neem de geldige KNLTB-pas van het desbetreffende team in ontvangst. Haal uit de map met clubcards de eerstvolgende pas en geef deze aan het desbetreffende team. Stop de KNLTB-pas in het lege vakje, waar je de clubcard uitgehaald hebt. Vervolgens noteer je op een geel A-4 (te vinden achterin het handboek) de datum van de speeldag, het nummer van de clubcard, de naam en het team van degene aan wie je de card hebt uitgegeven    

Competitieteam doet een bestelling:  
-        Sla de producten aan op de kassa
-        Druk op Betaal
-        Druk op KNLTB/PAS
-        Pas door de lezer halen
-        Druk op Betaal  

Het totaalbedrag van de bestelling wordt op de Clubcard belast, je ziet het nieuwe saldo verschijnen, dit kan aan de besteller medegedeeld worden, zodat men weet wat het nieuwe tegoed is.
Er zit een limiet op de Clubcard van € -100,00. Dit betekent dat het team tot € 100,00 op de Card kan verbruiken. Dreigt men dit saldo te overschrijden, dan zal er eerst een (deel-) betaling op de card moeten plaatsvinden.  

Afrekenen competitiepas Hoe doet u dit? 
Stap 1: Druk rechtsboven in het scherm op de knop 'Saldo' en klik op 'KNLTB/PAS'.   
Stap 2: Haal de pas door de paslezer. Zie onderstaande afbeelding. Het (negatieve saldo verschijnt). Optioneel kan een bon uitgeprint worden van de op die dag bestelde producten en het totaal bedrag. Als u dat wilt, drukt u op de knop 'Dagbon' en de bon komt uit de aparte bonnenprinter. 
Stap 3: Wanneer u de competitiepas wilt afrekenen, druk dan op de knop 'Voldoen'.

Op het voldoen scherm heb je de mogelijkheid om het bedrag te splitsen of om in een keer te voldoen. Zie onderstaande afbeelding. 

Het saldo kan met de getoonde betaalmogelijkheden voldaan worden (dus ook met een andere/knltb pas). Uiteraard is het de bedoeling dat de pas uiteindelijk weer op 0 staat en hergebruikt kan worden.  

Let op: dat de dagbon die geprint wordt van de gehele dag is. Het is dus niet raadzaam de pas 2 keer op 1 dag uit te geven.