Opzeggen lidmaatschap/termination membership

 

Het lidmaatschap van de Weesper Tennisclub is aangegaan voor het hele kalenderjaar (van 01-01 t/m 31-12). Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 december bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Opzeggen kan per e-mail naar [email protected]

De ledenadministratie stuurt u na opzegging een bevestiging. Indien u deze bevestiging niet tijdig heeft ontvangen, dan is de opzegging niet in onze administratie verwerkt. Om verwarring te voorkomen, verzoeken wij u in dat geval tijdig contact op te nemen met de ledenadministratie.

Opzeggingen die op of na 1 december worden ontvangen kunnen helaas niet meer worden geaccepteerd, in verband met verplichtingen die wij met de KNLTB aan gaan op basis van het aantal leden op peildatum 1 december.
Dit betekent dat u ook lid bent voor het komende jaar.

Indien u nog uitstaande bardiensten heeft, bent u verplicht deze bardiensten te draaien c.q. moet u zelf voor vervanging zorgen.


ENGLISH

Membership of the Weesper Tennis Club is for the entire calendar year (from 01-01 until 31-12). No refund will be given in case of termination during the year. Cancellation of membership must be submitted to the membership administration before December 1st. If not, you will be considered as a member for the next coming year. You can cancel by e-mail to [email protected]

The member administration will send you a confirmation after cancellation. If you have not received this confirmation in time, the cancellation has not been processed in our records. In order to avoid confusion, please contact the member administration in a timely manner.