Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Weesper Tennisclub is aangegaan voor het hele kalenderjaar (van 01-01 t/m 31-12). Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 december bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Opzeggen kan per e-mail naar [email protected]

of per post naar het volgende adres:
Ed Gillebaard 
Meeuwenveld 62 
1383 GN Weesp

De ledenadministratie stuurt u na opzegging een bevestiging. Indien u deze bevestiging niet tijdig heeft ontvangen, dan is de opzegging niet in onze administratie verwerkt. Om verwarring te voorkomen, verzoeken wij u in dat geval tijdig contact op te nemen met de ledenadministratie.

Opzeggingen die op of na 1 december worden ontvangen kunnen helaas niet meer worden geaccepteerd, in verband met verplichtingen die wij met de KNLTB aan gaan op basis van het aantal leden op peildatum 1 december.
Dit betekent dat u ook lid bent voor het komende jaar.

Indien u nog uitstaande bardiensten heeft, ben u verplicht deze bardiensten te draaien c.q. moet u zelf voor vervanging zorgen.

 

Opzeggingen per 31-12-2020

(stand van zaken 29-10-2020)