Blessures

Bijzondere gevallen/blessures

Tijdens de ledenvergadering van 2012 is besloten de speciale regeling (voor zwangerschap, ziekte of langdurige blessures) af te schaffen. Dit is tevens nogmaals bekrachtigd in de ledenvergadering van 2013.  

Er kan in voorkomende gevallen derhalve helaas geen restitutie of tijdelijke vrijstelling van contributie worden verleend.