NIX18

Wij zijn een sportvereniging van NIX

Voor een vitale en sportieve samenleving is het van essentieel belang dat alcoholmisbruik wordt tegengegaan. Alcoholmisbruik is een serieus probleem, waarbij alcoholmisbruik onder jongeren een grote bron van zorg is.

Wij zetten ons daarom in voor de norm NIX18: geen alcohol onder de 18 jaar.

Waarom NIX18?
Er is steeds meer bewijs dat alcohol schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Dit kan leiden tot slechtere schoolprestaties, ongelukken, overschrijden van (seksuele) grenzen en alcoholvergiftiging. Daarom is het verboden alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18.

Onze regels van NIX
Wij verkopen geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
- Nog geen 25? Toon je ID.
- Een sportpas is geen geldig legitimatiebewijs.
Alleen je paspoort, id-bewijs of vreemdelingendocument is geldig.
- Wij verkopen geen alcohol die vervolgens wordt doorgegeven aan een jongere.

We vragen uw medewerking bij deze regels.
Onze gemeente voert regelmatig controles uit. Als we een overtreding begaan, riskeren we een boete van €1360,-

Wilt u meer informatie over alcohol?
- Kijk op www.nix18.nl
- Kijk op www.alcoholinfo.nl
- Kijk op Reglement alcoholgebruik van de Weesper Tennisclub
- Kijk op Handboek bardiensten pag.3


------------------------------------------------------------


Jongeren drinken te veel

Jongeren in onze regio drinken veel. 40% van de leerlingen op de middelbare school drinkt alcohol voor zijn 18de. Bijna een kwart van de jongeren is recent dronken of aangeschoten geweest. Deze percentages liggen duidelijk hoger dan de landelijke cijfers.

Wij zijn een Sportvereniging van NIX.pdf