Contributie

De contributie voor het seizoen 2018:

Aspiranten

Tot leeftijd tot 9 jaar op peildatum 1 januari

26,-

Junioren

Vanaf leeftijd 9 jaar tot het jaar waarin ze 18 jaar worden

51,-

Senioren

Vanaf het jaar dat ze 18 jaar worden

194,-

Inschrijfgeld

Eenmalig voor nieuwe leden

25,-

Bij 3 leden uit hetzelfde gezin (op peildatum 01-01, op hetzelfde adres) rekenen wij € 30,- korting op de totale contributie.

De contributie wordt jaarlijks, na de ledenvergadering, omstreeks de maand maart van het jaar geïnd.
Wanneer men in de loop van het seizoen lid wordt, berekenen we de contributie naar rato en deze wordt dan kort na aanvang van het lidmaatschap geïnd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0294-410732

Weesper Tennis Club

Papelaan 124
1382 RP Weesp
Nederland