Contributie

De contributie voor het seizoen 2023:

Aspiranten

Tot leeftijd tot 9 jaar op peildatum 1 januari

30,-

Junioren

Vanaf leeftijd 9 jaar tot het jaar waarin ze 18 jaar worden

60,-

Senioren

Vanaf het jaar dat ze 18 jaar worden

215,-

Inschrijfgeld

Eenmalig voor nieuwe leden

25,-

Bij 3 leden uit hetzelfde gezin (op peildatum 01-01, op hetzelfde adres) rekenen wij € 30,- korting op de totale contributie.

De contributie wordt jaarlijks, na de ledenvergadering, omstreeks de maand maart van het jaar geïnd.
Wanneer men in de loop van het seizoen lid wordt, berekenen we de contributie naar rato en deze wordt dan kort na aanvang van het lidmaatschap geïnd.