Contributie

De contributie voor het seizoen 2024:

Aspirant

Tot leeftijd van 9 jaar op peildatum 1 januari

30,00

Junior

Vanaf leeftijd 9 jaar tot het jaar waarin je 18 jaar wordt

60,00

Jong Senior

Vanaf het jaar waarin je 18 jaar wordt tot het jaar waarin je 26 jaar wordt

107,50

Senior

Vanaf het jaar waarin je 26 jaar wordt

215,00

Niet-spelend lid

Geen KNLTB-lidmaatschap

50,00

Inschrijfgeld

Eenmalig voor nieuwe leden

25,00

Bij 3 betalende leden uit hetzelfde gezin (op peildatum 01-01, op hetzelfde adres) rekenen wij € 30,- korting op de totale contributie.

De contributie wordt jaarlijks, na de ledenvergadering, omstreeks eind maart van het jaar geïnd.
Wanneer men in de loop van het seizoen lid wordt, berekenen we de contributie naar rato en deze wordt dan kort na aanvang van het lidmaatschap geïnd.