Contact bardiensten

Heeft u vragen over uw bar- en/of schoffeldienst of wilt u (nog eens) een uitleg over het reilen en zeilen achter de bar, dan kunt u contact opnemen met Annemarieke Spijker, email: [email protected]