Introductieregeling

(update juli 2018)
Ieder lid heeft recht om te introduceren, behalve op dagen dat er competitie gespeeld wordt en tijdens geplande toernooien, met een maximum van drie keer per jaar. Dus, een niet-lid mag in totaal maximaal 3 keer geïntroduceerd worden. 

Gedurende openingstijden van het clubhuis dient daarvoor bij de bar € 5,00  betaald te worden voor het gebruik van de tijdelijke pas. Deze moet na het afhangen weer ingeleverd worden bij de bardienst. Het introducerend lid is in alle opzichten aansprakelijk voor zijn/haar introducé(s) en het inleveren van de pas.  

Het is niet de bedoeling dat deze pas gebruikt wordt door leden die hun pas vergeten zijn! Dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd