IVA-certificaat

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat. IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Er staat nog geen geldigheidsduur voor het certificaat, dus heeft u het eerder (bijvoorbeeld voor een andere vereniging) behaald, dan willen wij graag een kopie ontvangen om in ons archief op te nemen.

De certificaten worden bewaard in de groene ordner achter de bar, mocht er controle komen dan zijn ze toonbaar. Het risico als we bij controle niet-gecertificeerd personeel achter de bar hebben staan, is dat wij een boete krijgen en onze vergunning op het spel zetten (en in het ergste geval het clubhuis moeten sluiten!). Dit willen wij graag voorkomen. Dus, bent u bardienstplichtig en heeft u de Instructie Verantwoord Alcohol schenken nog niet gelezen en het certificaat nog niet hebben behaald, wilt u dit dan z.s.m. doen?

Op: www.nocnsf.nl/IVA kunt u de informatie vinden, alsmede online een vragenlijst invullen (duurt 15 à 20 minuten), hetgeen u bij goed resultaat een certificaat oplevert.

U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij de naam van de barverantwoordelijke Wilma Lipsius en bij het mailadres [email protected] invullen.

Het is geen moeilijke instructie en de vereniging is er zeer bij gebaat als u het behaalt. Om ervoor te zorgen dat alle leden met bardienstplicht het certificaat behalen, is besloten dat de KNLTB-pas wordt geblokkeerd voor gebruik als men in gebreke blijft.

IVA Certificaat.pdf