IVA-certificaat

 IVA certificaat – certificaat Verantwoord Alcohol Schenken – diploma Sociale Hygiëne

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een van bovengenoemde documenten. Er staat nog geen geldigheidsduur voor het certificaat, dus heeft u het eerder (bijvoorbeeld voor een andere vereniging) behaald, dan willen wij graag een kopie ontvangen om in ons archief op te nemen. De certificaten worden bewaard in de groene ordner op de bovenste plank boven de kassa achter de bar, mocht er controle komen dan zijn ze toonbaar.

Het risico als we bij controle niet-gecertificeerd personeel achter de bar hebben staan, is dat wij een boete krijgen en onze vergunning (zie map vergunningen naast de groene ordner) op het spel zetten (en in het ergste geval het clubhuis moeten sluiten!). Dit willen wij graag voorkomen. Dus, bent u bardienstplichtig en heeft u het certificaat/diploma nog niet behaald en aan ons opgestuurd, wilt u dit dan z.s.m. doen?

Op: NOC-NSF  kunt u de informatie vinden, alsmede online een vragenlijst invullen, hetgeen u bij goed resultaat een certificaat oplevert. U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt dit mailen naar [email protected]

Om ervoor te zorgen dat alle leden met bardienstplicht het certificaat behalen, is besloten dat de KNLTB-pas wordt geblokkeerd voor gebruik als men in gebreke blijft.  

De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ is vanuit NOC-NSF in samenwerking met VWS en drie andere branches speciaal ontwikkeld voor barvrijwilligers/medewerkers van sportkantines. Met de juiste kennis kun je goed beslagen ten ijs komen in verschillende situaties. In drie online modules, afgesloten door een toets, leer je welke regels er gelden voor verantwoorde alcoholverstrekking, hoe je moet reageren in lastige situaties en vooral hoe je kunt voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken personen.

Het is een snelle, toegankelijke en leuke manier om te leren wat verantwoorde alcoholverstrekking inhoudt. Voor mensen die een diploma ‘sociale hygiëne’ hebben behaald is de e-learning een waardevolle opfriscursus.

Het is verplicht om altijd minstens één persoon bij de bar aanwezig te hebben die het bijbehorende certificaat of het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald. Wat NOC*NSF betreft is deze e-learning een ‘must’ voor iedereen die achter de bar staat in een sportkantine.

richtlijnen-alcoholbeleid-sport-nocnsf.pdf Informatie IVA certificaat.pdf